10 PRZYKAZAŃ DLA SKITUROWCÓW

Austriacki Związek Alpinizmu radzi

10 PRZYKAZAŃ DLA SKITUROWCÓW

Austriacki Związek Alpinizmu

10 PRZYKAZAŃ DLA SKITUROWCÓW

Wszędzie tam gdzie opady śniegu nie były imponujące, miejscowe ośrodki narciarskie przygotowały nartostrady sztucznie je dośnieżając. Z tych tras korzystają również skiturowcy, co w wielu przypadkach prowadzi do konfliktów tak z narciarzami, jak i zarządzającymi ośrodkami narciarskimi.
Dla uniknięcia nieporozumień, Österreichischer Alpenverein (Austriacki Związek Alpinizmu) radzi wszystkim podejmującym wycieczki skiturowe przestrzeganie 10 podstawowych “przykazań”:

1. Stosować się do miejscowych zaleceń i ostrzeżeń.
2. Przestrzegać zakazu wstępu na nartostradę zamkniętą.
3. Podchodzić wyłącznie brzegiem nartostrady w szyku jeden za drugim („gęsiego“).
4. Przechodzić przez nartostradę wyłącznie w miejscach widocznych i z zachowaniem należytego dystansu między uczestnikami wycieczki.
5. Świeżo przygotowane nartostrady przejeżdżać wyłącznie w obszarze ich brzegu.
6. Nartostradę opuścić do godziny 22:30, lub w innym, podanym przez zarządzającego ośrodkiem narciarskim czasie.
7. Uczynić się widocznym!
8. Jeśli w obrębie nartostrady jest przygotowana specjalna trasa do podchodzenia dla skiturowców – używać wyłącznie tej.
9. Nie zabierać z sobą psów!
10. Używać wyznaczonych miejsc na parkingach i nie zapominać o opłatach parkingowych.

10 PRZYKAZAŃ DLA SKITUROWCÓW

Anna Kokesch - Antenka
O Anna Kokesch - Antenka 383 artykuły
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR