3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO W GÓRACH EUROPY

3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO W GÓRACH EUROPY

3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO W GÓRACH EUROPY

3 STOPIEŃ ZAGROŻENIA LAWINOWEGO W GÓRACH EUROPY

Służby ratownictwa górskiego w Europie ostrzegają: niskie temperatury, silny wiatr i nawiany śnieg sprawiają, że warunki panujące obecnie w górach są bardzo niekorzystne. Pokrywy śnieżne są niestabilne, na wielu stokach niezwiązane. W wielu regionach świeży śnieg został nawiany na starszą, również nawianą i niestabilną pokrywę. Nawiany śnieg jest kruchy i nawet przy najlżejszym obciążeniu może wyzwolić lawinę.

Ratownicy wszystkich służb górskich apelują do turystów i osób uprawiających sporty zimowe o nadzwyczają ostrożność.

Ostrzegają również, że zwłaszcza poruszanie się w terenie niezabezpieczonym może w każdej chwili spowodować katastrofę.

Anna Kokesch - Antenka
O Anna Kokesch - Antenka 383 artykuły
Anna Kokesch - w latach 1972-1974 kierownik administracji Zarządu GOPR