Mirosław Górecki
Autor
Prezes Zarządu Grupy Karkonoskiej GOPR
Jacek Dębicki
Autor
Naczelnik GOPR
Ryszard Nowak
Autor
Ratownik Grupy Krynickiej GOPR / SO GOPR Gorlice
Ryszard Jędrecki
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR
Jacek Falkenberg
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR Przewodniczący Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR
Ewa Wysocka
Journalist
Korespondent Polskiego Radia / Barcelona
Artur Ludwig
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR Kierownik Sekcji Operacyjnej Jelenia Góra
Mariusz Czerski
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR