Mirosław Górecki
Autor
Prezes Zarządu Grupy Karkonoskiej GOPR
Jacek Dębicki
Autor
Naczelnik GOPR
Ryszard Nowak
Autor
Ratownik Grupy Krynickiej GOPR / SO GOPR Gorlice
Ryszard Jędrecki
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR SEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI GOPR
Jacek Falkenberg
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR Przewodniczący Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR
Ewa Wysocka
Journalist
Korespondent Polskiego Radia / Barcelona
Artur Ludwig
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR Kierownik Sekcji Operacyjnej Jelenia Góra
Mariusz Czerski
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR