AUTORZY

Mirosław Górecki
Autor
Prezes Zarządu Grupy Karkonoskiej GOPR
Jacek Dębicki
Autor
Naczelnik GOPR
Ryszard Nowak
Autor
Ratownik Grupy Krynickiej GOPR / SO GOPR Gorlice
Ewa Wysocka
Journalist
Korespondent Polskiego Radia / Barcelona
Ryszard Jędrecki
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR
Mariusz Czerski
Autor
Ratownik Grupy Karkonoskiej GOPR