RATOWNICTWO GÓRSKIE

Marian Sajnog               –       Redaktor Naczelny                                                 marian.sajnog@ratownictwogorskie.pl

Jan Górniak                   –        Z-ca Redaktora Naczelnego                                 jan.gorniak@ratownictwogorskie.pl

Ryszard Jędrecki           –       Redaktor: Fundacja GOPR, Klub Seniora              ryszard.jedrecki@ratownictwogorskie.pl

Anna Kokesch               –       Sekretarz: www, Facebook, Twitter                       anna.kokesch@ratownictwogorskie.pl