MAGAZYN RG ONLINE

MAGAZYN RATOWNICTWO GÓRSKIE ONLINE

Już 2 lata minęły od ukazania się pierwszego numeru naszego Magazynu “Ratownictwo Górskie”, a i numer drugi jest niewiele młodszy. Postanowiliśmy więc oba te wydania udostępnić Wszystkim Zainteresowanym jako publikacje gratis do czytania online.

Życzymy interesującej lektury!

Ratownictwo Gorskie logo

Magazyn Ratownictwo Górskie Nr 1/2016

Magazyn Ratownictwo Górskie Nr 1/2017