Aby użytkownik mógł w pełni wykorzystać zawartość i spersonalizowane funkcje strony www.ratownictwogorskie.pl, jego urządzenie, którym może być: komputer, tablet lub telefon komórkowy musi akceptować pliki cookie (często jest to ustawienie domyślne), ponieważ niektóre spersonalizowane funkcje strony możemy udostępniać tylko przy wykorzystaniu tych plików.

Użytkownik może ograniczyć możliwość używania plików cookie ze strony www.ratownictwogorskie.pl, zablokować je lub usunąć. Można tego dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, którym jest zazwyczaj przeglądarka internetowa. W zależności od używanej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Google, Chrome, Bing, Safari) należy zapoznać się z menu pomocy (lub instrukcją obsługi telefonu komórkowego) i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookie lub je usunąć.

Pliki cookies pozwalają dostosować witrynę internetową do preferencji użytkownika poprzez określenie urządzenia dostępowego i zapamiętywanie wcześniej wybranych opcji wyświetlania strony. Wykorzystywane są także do opracowywania anonimowych statystyk, które służą do optymalizowania treści serwisu.

ZBIERANE DANE

Podczas wizyty na stronie Sklepu, automatycznie zbierane są dane takie jak: adres IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego itp. Osoby, które zadecydują o dokonaniu zakupu zostaną przez nas poproszone o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenienia transakcji.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez AZER Jan Górniak, ul. Dyrekcyjna 35/50, 50-528 Wrocław NIP: 5482361146 w celach realizacji zadań naszego sklepu internetowego. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). Każdy Klient ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

GOOGLE ANALYTICS (COOKIES)

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron internetowych firmy Google Inc. Google Analytics stosuje “cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez naszą witrynę ratownictwogorskie.pl źródeł ruchu, i sposobu w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w części WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania witryny i sklepu ratownictwogorskie.pl.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w witrynie ratownictwogorskie.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

Obszerne wyjaśnienie Google odnośnie wykorzystywania cookies przez Google Analytics: – link

STOSOWANIE COOKIES – PODSTAWA PRAWNA:

Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), który dostosował polskie przepisy do dyrektyw unijnych 2009/136/WE i 2009/140/WE.
Ustawa weszła w życie 21 stycznia 2013, a od 22 marca 2013 obowiązuje nowa polityka cookies.
Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowane do ich preferencji i zainteresowań.
Obowiązująca od 22 marca procedura zakłada potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie cookies.
Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu cookies.
Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/