PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE

Zdjęcia, grafiki, teksty oraz animacje znajdujące się na stronie internetowej ratownictwogorskie.pl są chronione prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie, powielanie, zmiany treści lub przekazywanie ich osobom trzecim jest zabronione. Z informacji zawartych na stronie można korzystać bez żadnych opłat, jednakże dystrybucja i rozpowszechnianie zawartych na stronie materiałów w całości, bądź w części, i w jakiejkolwiek formie – są zabronione.
Wykorzystywanie zawartości strony jest możliwe tylko za pisemną zgodą właściciela strony, przy wyraźnym zaznaczeniu autora pierwotnego teksu oraz podaniu bezpośredniego linku do oryginału tekstu.
Zwracamy uwagę na to, że niektóre treści oraz zdjęcia i grafiki znajdujące się na stronie stanowią własność osób trzecich i z tego względu podlegają ochronie zgodnie z przepisami o prawach autorskich.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian na własnej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedniego informowania o tym.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Niniejsza strona internetowa została przygotowana z należytą starannością. Mimo dołożonej staranności nie gwarantujemy, że strona nie zawiera błędów, które spowodowane mogą być błędem ludzkim lub innym czynnikiem. Z tego powodu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia treści zawartych na tej stronie.
Strona ratownictwogorskie.pl zawiera linki do innych stron internetowych, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych tam informacji i treści.