Marian Sajnog
Redaktor Naczelny i Autor
W latach 1973-1975 Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR
Jan Górniak
Z-ca Redaktora Naczelnego i Autor
Ratownik Grupy Beskidzkiej GOPR
Anna Kokesch
Sekretarz i Autor
W latach 1972-1974 Kierownik Administracji Zarządu GOPR w Zakopanem