REGULAMIN UMIESZCZANIA KOMENTARZY NA BLOGU RATOWNICTWOGORSKIE.PL („Regulamin”)

 1. Regulamin niniejszy określa warunki umieszczania komentarzy na blogu (dalej „Blog”) udostępnianych na w serwisie internetowym ratownictwogorskie.pl (dalej ”Serwis”).
 2. Blog jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Wydawcę Serwisu ratownictwogorskie.pl (dalej „Wydawca”).
 3. Blog zostaje udostępniony użytkownikom w celu zamieszczania ich opinii i komentarzy na określone tematy oraz poznawania i komentowania wypowiedzi innych jego użytkowników. Każdy z użytkowników Blogu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i zasad netykiety.
 4. Dostęp do Blogu, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi na nim wypowiedziami (dalej „Komentarze”) i zamieszczania własnych Komentarzy mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis.
 5. Nazwa (nick) użytkownika może być dowolna, nie może jednak naruszać przepisów prawa i dóbr prawem chronionych innych osób, ani zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Nazwa przyjęta przez użytkownika identyfikuje go na Blogu.
 6. Każdy użytkownik Blogu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu oraz zasad netykiety. Wpisy zamieszczane przez użytkowników Blogu nie mogą zawierać:
  1. treści sprzecznych z prawem np. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;
  2. treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami a w szczególności: wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;
  3. treści propagujących działania prawem zakazane;
  4. treści reklamowych, zawierających spam, wiadomości typu „ łańcuszków szczęścia”;
  5. linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod nr 1-3;
  6. treści i zachowań łamiących zasady netykiety.
 7. Każdy użytkownik Blogu zamieszcza Wpisy na Blogu wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Wydawca serwisu ratownictwogorskie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść Wpisów zamieszczanych przez użytkowników Blogu.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo usuwania Wpisów łamiących zasady Regulaminu, a w szczególności jego pkt. 6 oraz usuwania bez uprzedniego ostrzeżenia kont użytkowników Blogu dopuszczających się rażących i uporczywych naruszeń zasad Regulaminu, a w szczególności jego pkt. 6.
 9. Wpisy mogą być zgłaszane do usunięcia przez użytkowników Blogu.
 10. Dane użytkowników Blogu zgromadzone przez Serwis mogą być udostępniane uprawnionym organom państwa na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Wydawca dołoży starań w celu ochrony danych użytkowników Bloga, jednakże nie odpowiada za włamania hackerskie, mające na celu pozyskanie danych użytkownika.
 11. Wydawca dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Wydawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu, w ramach którego funkcjonuje Blog w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Blogu.
 12. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Blogu winny być zgłaszane na adres e-mail: blog@ratownictwogorskie.pl.
 13. Wydawca jest uprawniony do zamknięcia Blogu oraz do zamykania, usuwania lub archiwizowania  określonych wpisów i wątków na Blogu w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.
 14. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia  w Serwisie , tj. od dnia 20.09.2017 r.
 15. Wydawca zastrzega obie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie.